Beëindiging 

         Psychologische Adviespraktijk 

drs. Judith Buitenhek-van Schooten

De Psychologische Adviespraktijk is per 1-1-2021

om gezondheidsredenen definitief gesloten

In 2021 zal Judith zich voornamelijk richten op kwaliteit van leven en zich bezinnen op activiteiten, waarmee zij zich verder wil bezighouden

(het mailadres info@buitenhekvanschooten.nl blijft actief)