WERKWIJZE

Aanmelding voor een kennismakingsgesprek c.q. intake kan plaatsvinden via email of telefoon.

 

Na aanmelding vindt in principe binnen 2 weken een kennismakings-gesprek c.q. intake plaats.


Hierin worden afspraken gemaakt over:

 • doel(en) van het adviesgesprek, begeleidings- of behandeltraject

 • duur & frequentie van de consulten

 • aantal consluten

 • duur van het traject

 

De methoden en technieken die ik gebruik, hebben als doel

 • bewustwording van je eigen gedrag, gedachten en emoties en hoe deze elkaar wederzijds beïnvloeden;

 • inzicht in hoe je gevormd bent tot wie je nu bent, opdat je bewuste keuzes kunt maken over hoe je verder wilt leven; 

 • verwerken van eventuele traumatische ervaringen en blokkades;

 • aanleren van vaardigheden om beter tot je recht te komen;

 • support bij wat jij nodig hebt om je licht te kunnen laten schijnen.

   

De dialoog als gespreksvorm wissel ik af met o.a. ademhalings-, lichaamsgerichte- en meditatieve oefeningen, gestalt-dialoog, systeemopstellingen mbv de constellatiebox en EMDR-technieken. 

TARIEVEN

Daar ik als contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl) werk, heb ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars.

 

Mijn begeleidingsaanbod valt veelal onder de noemer 'onverzekerd product' (OVP), waarvoor u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft en waarvan de kosten meestal niet vanuit uw  basisverzekering  worden vergoed. 

Behandeltrajecten gericht op verwerking van trauma komen (meestal) wel voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking.

Het is belangrijk dat u hierover vooraf bij uw zorgverzekeraar informeert naar de voorwaarden.

 

 • Individueel psychologisch consult  (OVP / BTW-vrij)   

        60 minuten / €   90

        90 minuten / € 125

 • Individueel consult gericht op traumaverwerking (bij vergoeding ZV)

         45 minuten / €   90  

                            

 • Relatie-/paarconsult  (OVP / BTW-vrij)                      

        90 minuten / € 160 ​

 • Coaching consult voor ZZP-ers 

        60 minuten / € 100  (ex 21 % BTW)

 • Coaching consult voor werknemers van non-profit organisaties 

        60 minuten / € 125 (ex 21 % BTW)

 • Coaching consult voor werknemers van profit bedrijven                        

        60 minuten / € 150 (ex 21 % BTW)

 • Groepsintervisie voor (G)GZ-professionals (3 personen)

        90 minuten / € 75  per  persoon                      

 

Werknemers kunnen in het kader van persoonlijke en professionele ontwikkeling of bijscholing, steeds vaker een beroep doen op de werkgever voor  (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van een coaching traject.

Het is aan te raden dit voor aanvang van het traject uit te zoeken.

Bij bedrijfsopdrachten wordt vooraf een offerte gemaakt.

Let op: Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Annuleren kan per email of telefoon.