"De ster herinnert mij eraan dat ieder mens uniek is en in wezen een lichtpunt op aarde"

Ik leef en werk vanuit de visie dat bewustzijn, kennis en vaardigheden een mens in staat stellen een leven te leiden, dat past bij zijn unieke wezen.

 

Mijn doel is mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke groei en bewustwording van hun unieke kwaliteiten, kracht en kwetsbaarheid om hun eigen licht te kunnen laten schijnen.

 

Met bewustzijn omtrent wat je nodig hebt om jezelf te kunnen zijn en je levenslust te voeden, kun je je potenties ontwikkelen en tot volle bloei komen.

 

Bewustzijn en zelfkennis brengen echter ook verantwoordelijkheid met zich mee voor de keuzes, die je maakt in je leven.

 

Levend in een relationele context van priv√©leven, werk en maatschappij zijn je keuzes niet alleen van invloed op je eigen leven, maar ook op dat van anderen.

 

Vergroting van bewustzijn stelt je in staat bewust te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen voor het leven, dat je wilt leiden en de impact die je hebt op anderen.

"Als je je eigen licht laat schijnen, kun je tevens een lichtpunt zijn voor anderen"